Termowizja i testy szczelności budynków n50

Sprawdź z nami ubytki ciepła w Twoim domu

Poznaj nas

Sukcesywnie pomagamy wykonawcom i inwestorom budować domy standardowe, energooszczędne i pasywne. Uświadamiamy, że brak przebadania domu przed oddaniem go do użytku prowadzi do niepotrzebnych ubytków energii. Dążymy do niwelowania strat ciepła, wynikających z wad konstrukcyjnych lub nieodpowiednio wykonanych prac budowlanych.
Finalnie chcemy przyłożyć się choć w niewielkim stopniu do poprawy jakości środowiska.

Nasze usługi

Naszym głównym celem jest dawanie oparcia ludziom, którzy chcą polepszyć swój komfort życia i zniwelować straty energii w domach.

Termowizja

Polega na gromadzeniu, przetwarzaniu i obrazowaniu danych na temat promieniowania podczerwonego emitowanego przez rozmaite ciała

Obszar zastosowania termowizji jest bardzo szeroki. Jedną z dziedzin, w której najczęściej wykorzystujemy kamery jest branża budowlana.Termowizja jest przede wszystkim używana do wykrywania potencjalnych miejsc utraty ciepła. Sprawdza się przy badaniu instalacji grzewczych, wykrywaniu mostków termicznych, sprawdzaniu paneli fotowoltaicznych, kontroli stanu instalacji elektrycznych, maszyn, linii produkcyjnych, rurociągów, a także w diagnostyce medycznej.

Kamera którą używamy to: Flir T440 o bardzo dużej rozdzielczości 320x 240 oraz 76 800 pikseli, dzięki czemu dostarcza nam dużo dokładnych informacji z większej odległości. Dodatkowo posiada wszechstronny moduł optyczny, który umożliwia skanowanie i nagrywanie obiektów znajdujących się na wysokości lub pod trudnym kątem. Dodatkowa funkcja MSX – polegająca na tworzeniu bardziej szczegółowego, ostrzejszego obrazu, czułość termiczną 50 mK przy 30 ºC, zoom cyfrowy x8.

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, by umożliwić operatorowi pracę w trudnych warunkach i wysokich temperaturach (-20°C do 1,200°C).

Blower Door Test

Polega na wytworzeniu nad- lub podciśnienia w budynku. Przy różnicy ciśnienia pomiędzy zewnętrzem, a wnętrzem obiektu powietrze zacznie przedostawać się przez szczeliny

Może być  stosowany do pomiaru przepływu powietrza między strefami budynku, do testowania szczelności przewodów i do pomocy w fizycznym zlokalizowaniu miejsc przecieków powietrza w przegrodach budynku.

Urządzenia które posiadamy do przeprowadzania testów szczelności to: wentylatory EU 5000/ EU 1000 o dużej mocy przy maksymalnym przepływie: 9700m3/h  amerykańskiej firmy RETROTEC oraz Manometry różnicowe Retrotec DM32/DM2 : pokazują różnicę ciśnień (50,1 Pa) oraz krotność wymian powietrza budynku n50=0,55 /h
 
Test szczelności możemy przeprowadzić w każdym obiekcie o każdej wielkości, w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, w budynkach wielorodzinnych i biurowych, w sklepach i halach magazynowych, a także w budowlach sakralnych. 

Korzyści z badań termowizyjnych

Szybko ustalisz miejsca ucieczki ciepła w swoim budynku

Dokonasz sprawdzenia instalacji elektrycznej pod kątem przegrzewania

Zobaczysz którędy przebiegają instalacje ciepłej wody i centralnego ogrzewania

Dowiesz się czy występują w Twoim domu mostki cieplne

Odnajdziesz przeciek z instalacji wody lub centralnego ogrzewania

Sprawdzisz szczelność okien, drzwi i bram przy dodatkowym użyciu zestawu do badania szczelności budynków

Dowiesz się w których miejscach mogą pojawiać się problemy z kondensacją pary wodnej

Zapobieganie przestojom maszyn i pożarom na liniach produkcyjnych

Co dają badania termowizyjne w budownictwie?

Kontrola wydzielanego ciepła dostarcza informacji na temat mankamentów domów lub mieszkań, takich jak:

IMG_90as64

Generują one ogromne straty energii. Najczęściej pojawiają się w pobliżu naroży balkonów, przy ramach okiennych, nadprożach oraz sufitach ze wzmocnionego betonu.

Badania termowizyjne budynku pozwalają na zlokalizowanie punktów, w których gromadzi się wilgoć. Z czasem może ona doprowadzić do powstania pleśni na ścianach i sufitach.

Metoda umożliwia odszukanie rozmaitych defektów, np. w postaci pęknięć w drewnianych stropach lub w tynku. Tym samym badania termowizyjne w budownictwie stanowią cenną wskazówkę dla inwestorów, którym zależy na optymalizacji wydatków.

Termowizja w budownictwie to pomoc przy odnajdywaniu wad systemu ogrzewania podłogowego lub instalacji C.O. (m.in. zapchanych grzejników).

Metoda sprzyja identyfikacji nierównomiernego rozkładu temperatury. Na jej podstawie można szybko naprawić lub uzupełnić braki w izolacji.

Termowizja domu to jeden z kluczowych sposobów na sprawdzenie przepływu powietrza. W tym celu dobrze sprawdza się test BDM (Blower Door Method). Polega on na wyłapywaniu różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem lokalu a otoczeniem zewnętrznym.

Badanie termowizyjne domu to narzędzie pozwalające na zlokalizowanie słabych punktów instalacji elektrycznych, np. przeciążeń lub niskich napięć.

Korzyści z przeprowadzenia Blower Door Test

Lokalizacja przecieków powietrznych, mogących powodować wychłodzenie, zawilgocenie, przemarzanie

Doskonałe narzędzie weryfikacji jakości wykonania prac budowlanych

Ustalenie wskazanego zakresu prac przed realizacją remontu, modernizacji, adaptacji, prac konserwacyjnych

Weryfikacja i eliminacja problemów tuż końcem okresu gwarancyjnego

Motywacja dla podwykonawców, aby starannie realizowali budowę

Potwierdzenie jakości zgodnie ze standardami BREEAM i LEED

Dbałość o środowisko jako element firmy

Eliminacja nieszczelności = niższe koszty ogrzewania lub chłodzenia

Szczelność budynku - co na to polskie prawo?

DZIENNIK USTAW / POLSKIE NORMY

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (miedzy innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować́ i wykonywać́ pod kątem osiągniecia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

2.3.2. W budynkach niskich, średniowysokich i wysokich przepuszczalność́ powietrza dla okien i drzwi balkonowych przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż̇ 2,25 m3/(m · h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 9 m3/(m2 · h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi. Dla okien i drzwi balkonowych w budynkach wysokościowych przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 0,75 m3/(m · h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 3 m3/(m2 · h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 4 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi.

2.3.3. Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi:

1) w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową – n50 < 3,0 1/h;

2) w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h.

2.3.4. Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą̨ określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności budynków określonej w pkt 2.3.3.

Budynki pasywne i energooszczędne powinny mieć współczynnik n50 ≤ 0,6 [h-1]. Świadczy to wyraźnie o dużym wpływie nieszczelności powietrznej na wzrost energochłonności budynków. Ocenia się, że straty spowodowane ucieczką ciepłego powietrza wewnętrznego wynoszą 30 do 40% całkowitej energii dostarczanej do ogrzania domu.

Oszczędności nawet do 80%

Eliminacja nieszczelności = niższe koszty ogrzewania lub chłodzenia!

Poprzez wykrycie ubytków ciepła za pomocą termowizji lub testu szczelności jesteśmy w stanie obniżyć koszta eksploatacji obiektu nawet do 20% w budownictwie standardowym oraz do 80% w budownictwie pasywnym i energooszczędnym.

Budownictwo standardowe
20%
Budownictwo pasywne i energooszczędne
80%

Jak pracujemy

Chcesz nawiązać z nami współpracę?

Jesteś inwestorem lub wykonawcą?

Napisz do nas!