Cennik

Usługa

Obiekt

Cena*

Badanie termowizyjne budynków

wraz z raportem:

Mały lokal mieszkalny do 50 m2

450 zł

Budynek lub większe mieszkanie do 200 m2

450-600 zł

Budynek od 200-500 m2

600-800 zł

Budynek powyżej 500m2

indywidualnie

Wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe

indywidualnie

Badanie termowizyjne maszyn i urządzeń

wraz z raportem:

Szafy sterujące, rozdzielcze itp.

50 zł / 1m2

Transformator

100 zł / szt.

Szynoprzewody, rurociągi

200 zł / 100mb

Maszyny oraz linie produkcyjne

indywidualnie

Rejestracja sekwencji wideo

120zł za 10 min, minimum 20 min.

Blower Door – badanie szczelności powietrznej budynku n50

Detekcja nieszczelności (termowizja, anemometr, dym) 
 

wraz z raportem w wersji elektronicznej

Dla lokalu mieszkalnego

od 900 zł

Dla budynku do 200m2

indywidualnie

Dla budynku pow. 200m2

indywidualnie

Kwalifikacje do wykonywania badań potwierdzone uznawanymi na całym świecie certyfikatami szwedzkiego instytutu szkolącego w zakresie termowizji: Infrared Training Center, Specjalista Termografii Poziom 1 (certyfikat Nr 2021PL16N003), oraz badania szczelności powietrznej budynków n50.